JAK PRZYGOTOWAĆ TEKST DO ZAPROSZENIA 

I LISTĘ DO PERSONALIZACJI?

Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiednie przygotowanie tekstów i list do personalizacji. Ma to zarówno nam ułatwić pracę jak i przeciwdziałać ewentualnym błędom na wydrukach.

 

TEKST DO ZAPROSZENIA

Prosimy o przygotowanie tekstu do zaproszenia w formie pliku tekstowego (np. w Word, Notatnik, itp.). Jeśli uznacie, że tekst, który znajduje się na wybranym modelu zaproszenia Wam odpowiada, wtedy prześlijcie nam tylko podstawowe dane do podmienienia w tekście:

- Wasze imiona i nazwiska

- data, godzina i miejsce ślubu

- miejsce gdzie odbędzie się wesele

- data potwierdzenia i kontakt do osób odpowiedzialnych za to zadanie

- pozostałe teksty - dotyczące dojazdu, poprawin, prezentów, itp.

 

LISTA DO PERSONALIZACJI ZAPROSZEŃ

Do personalizacji zaproszeń prosimy o przygotowanie listy w formie pliku tekstowego 

(Word albo Notatnik). Tekst najprostszy jaki można, bez skomplikowanego formatowania, tabelek, numerowania i odstępów między wersami. Nazwiska odmienione do tekstu

(czyli np. Jana Kowalskiego, Marię Nowak, itp.), jeśli ma się pojawić skrót "Sz.P.", prosimy o dodanie przed każdym gościem. 

 

LISTA DO PERSONALIZACJI KOPERT (personalizacja drukowana lub kaligrafia)

Prosimy o przygotowanie oddzielnej listy do personalizacji kopert. Format taki jak w przypadku listy do personalizacji zaproszeń, z tą różnicą, że nazwiska gości bez odmiany (odmiana nazwisk jest bardzo różna i nie chcielibyśmy popełnić błędu).

 

Prosimy przejrzeć ostateczną listę pod kątem błędów, literówek, interpunkcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane teksty i listy oraz nie jesteśmy w stanie sprawdzić i skorygować wszystkiego. Proszę mieć to na uwadze.

Copyright © 2016 Goodlove Studio  • All Rights Reserved